Klub Pedagoga

Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”

Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów.

Konsument dopalaczy - imprezowicz czy szczur doświadczalny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie al. Mickiewicza 30

zaprasza na wykład:  „Konsument dopalaczy- imprezowicz czy szczur doświadczalny”,

który wygłosi: dr  Gniewomir Latacz

(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego)

Załóż organizację pozarządową

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Ars Legis zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie, jakim jest Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora. W ramach projektu przygotowano bezpłatne doradztwo dla osób chcących założyć własną organizację pozarządową. Doradztwo odbywa się w każdy wtorek w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem: link

Niech kolęduje z nami cały świat

Młodzieżowy projekt edukacyjny „Niech kolęduje z nami cały świat”

Pucheroki i Herody - edycja 2011

Wielkie dziedzictwo w małych Herodzie

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki pomoc finansową na realizację projektu pt. „Pucheroki i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 24 973 złotych. O dofinansowanie wnioskowano w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Umowę przyznającą pomoc podpisano 3 marca 2011 roku. Przewidywane zakończenie projektu to czerwiec 2012 roku.

Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki

Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.

Cuder - grupowa gra edukacyjna

CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek.

 

Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Gra ma być wyprodukowana i bezpłatnie udostępniona do świetlic i szkół w formie nagród.

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki I

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki. Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej.
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się rowerem.

Test dla młodych internautów

Sieć Insafe zaprasza szkoły oraz młodzież w wieku od 9 do 15 lat do udziału w quizie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2010. Hasłem konkursu jest zdanie "Pomyśl, zanim wyślesz", wzywające do rozwagi przy umieszczaniu zdjęć w sieci.

Uczestnicy muszą odpowiedzieć na serię pytań testowych. Najlepsi w skali Europy odbiorą nagrody w czerwcu lub lipcu w mieście, którego nazwa pozostaje jeszcze tajemnicą. Zgłoszenia do 31 marca.

Więcej informacji pod adresem: www.sid2010quiz.org/

Konkurs fotograficzny

"W zespole siła" to temat nowego konkursu fotograficznego firmy Nokia Poland oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 - 22 lat. Promuje przykłady pozytywnego wpływu młodzieży na ich najbliższe otoczenie. Jest zachętą do zaprezentowania działań, które w pozytywny sposób wpływają na otaczający ich świat. Termin nadsyłania zdjęć - 30 kwietnia 2010. Nagrody - telefony komórkowe. 

Więcej informacji pod adresem: www.makeaconnection.pl

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS