Dlaczego warto przekazać 1,5% swojego podatku

Przekazując 1,5% swojego podatku to Państwo samodzielnie decydujecie o tym, co stanie się z częścią Waszych podatków i jak zostaną one wykorzystane.

Bez ponoszenia dodatkowych kosztów jesteście w stanie wspomóc najbardziej potrzebujących. Co ważne, jeżeli nie przekażecie ich Organizacji pożytku publicznego, to te pieniądze i tak nie zostaną w Waszej kieszeni. Przejmie je budżet państwa i to rząd zdecyduje, jak je wydać.

1,5% podatku możecie Państwo przeznaczyć min. na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, na wyrównywanie szans edukacyjnych, na wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. W ten sposób możecie wesprzeć Organizacje, które pomagają zwierzętom, niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nauki, które wspierają edukacji, oświaty i wychowania. To tylko przykłady. Lista organizacji, którym można podarować 1,5% podatku jest bardzo długa. Jest wśród nich również Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.